Slotevent PDPOIII - 't Smaakt naar meer'

Beste partner, producent
 
Omwille van een te beperkte opkomst werd het slotevent op 27 juni geannuleerd.
Een te drukke periode en organisatie overdag werden opgegeven als de belangrijkste redenen.
De voorgestelde opleiding en netwerkmoment zal in het najaar 2018 opnieuw ingepland worden.
 

WAT NA HET PROJECT?
Het project 't Smaakt naar meer versterkte de Provinciale werking 100% West-Vlaams. Deze werking blijft ook na het project onverminderd doorgaan. Het hele team zet zich blijvend in om het label 100% West-Vlaams nog meer identiteit en inhoud te geven. Hou uw mailbox zeker en vast in de gaten want we blijven ook de komende maanden heel actief!
 
INSCHRIJVEN IS NIET MEER MOGELIJK
Voor vragen contacteer ons: info@100procentwest-vlaams.be 
 
Hopelijk tot binnenkort
Het 't Smaakt naar meer team