Week van de korte keten 2020

Van 6 juni tot 14 juni 2020 is Vlaanderen in de ban van de korte keten dankzij de vijfde Week van de Korte Keten. Producenten, verenigingen en gemeentebesturen kunnen een actie of evenement organiseren om de korte keten in de kijker te zetten. Samen met jou laten we de burger kennismaken met lokaal geproduceerd voedsel.  

Inspiratie nodig?

Tijdens de inspiratiemomenten in Brugge (17/2), Diksmuide (19/2) en Kortrijk (20/02) kregen de aanwezigen heel wat ideeën aangereikt door 100% West-Vlaams, Stad Brugge, Stad Diksmuide, Stad Waregem en de Provincie West-Vlaanderen om zelf een activiteit te organiseren. Daarna volgde een brainstorm om tot 'leuke, haalbare activiteiten' te komen. Belangrijkste conclusies hierbij waren:

  • Zoek het niet te ver en start vanuit een bestaand aanbod. Geef er er een extra twist aan tijdens Week van de Korte Keten.
  • Werk zoveel mogelijk samen.  
  • Communiceer vooraf, tijdens en nadien uitgebreid over je activiteit

De presentaties en het overzicht van de ideeën uit de brainstorm vind je hieronder.

Doe mee aan de Week van de Korte keten

In West-Vlaanderen gaan wij de uitdaging aan om 15 korteketenpicknicks en 10 vaderdagontbijten te organiseren op respectievelijke 7 juni en 14 juni. Hiermee willen wij uitpakken in de pers. Help je mee ons doel te bereiken? 
Ook elke andere activieit (groot of klein is de moeite) om meegenomen te worden. Wij voorzien een ruime campagne om de Week van de Korte Keten en jouw activiteit bekend te maken bij het grote publiek. Nieuw in 2020 is de samenwerking met ‘UIT in Vlaanderen’. Elke activiteit verschijnt in de UITdatabank, www.weekvandekorteketen.be en nog heel wat extra kanalen.
 
  • Registreer je activiteit op www.weekvandekorteketen.be/voor-producenten. 
  • Doe dit voor 31 maart, dan ontvang je gratis promotiemateriaal en wordt jouw activiteit meegenomen in alle communicatiekanalen.
  • Ook na 31 maart kan je nog activiteiten registreren! 
 
Help je mee om de oproep te verspreiden?

Wij kunnen je hulp gebruiken om samen met ons organisaties, verenigingen, producenten, gemeenten ... aan te sporen om zelf een activiteit te organiseren. Hieronder vind je campagnemateriaal en kant-en- klare tekstjes die je kan gebruiken in eigen communicatiekanalen.
 
 
Op zoek naar lokale producten voor je activiteit?